Modlitewnik Parafialny

 Modlitwa katolika

Modlitwa i działanie to w istocie dwie strony tej samej rzeczywistości.
W modlitwie zwracamy się ku Bogu i karmimy się Jego miłością, a w działaniu i pracy to, co otrzymaliśmy na modlitwie, a co w istocie jest Jego miłością, przekazujemy światu, służąc drugiemu człowiekowi.

modlitwa

 Modlitwy wybrane

W tym dziale znajdziemy szereg różnych modlitw. Te najbardziej znane i popularne, które powinny się znaleźć w naszej codziennej rozmowie z Bogiem i te często zapomniane lub odmawiane okresowo tylko przy okazji jakiś świąt lub uroczystości.


 • modlitwy

  Litanie

  Litania (łac. 'litania' pochodzi z gr. słowa 'λιτανεία' błaganie od 'litē' prośba, modlitwa) – jest modlitwą, używaną w liturgii kościołów chrześcijańskich, wyrażającą błaganie czy też prośbę o pomoc Osób Boskich lub Świętych. Litania może być odmawiana lub śpiewana. Charakteryzuje się tym, że na wezwanie osoby prowadzącej lud odpowiada zawsze jednakowo, np. Kyrie eleison czy Módl się za nami.


 • modlitwy

  Koronki

  Koronka to forma modlitwy w kościele chrześcijańskim polegająca na powtarzaniu w określony sposób i określoną liczbę razy różnych modlitw.


 • modlitwy

  Modlitwy okresowe


  • Droga Krzyżowa Tradycja odtwarzania Drogi Krzyżowej wywodzi się z Jerozolimy, nazwę tego nabożeństwa wprowadził w 1458 roku jeden z pielgrzymów do Ziemi Świętej - W. Wey.W Polsce Drogę Krzyżową zaczęto odprawiać w XVI wieku.
  • Gorzkie Żale Nabożeństwo to pojawiło się w XVIII wieku,i do dziś zachowało się staropolskie jego brzmienie.W śpiewanych pieśniach rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa oraz cierpienia Jego Matki, która wiernie towarzyszyła Mu podczas Drogi Krzyżowej.

 • modlitwy

  Nowenny

  Nazwa "nowenna" pochodzi od łacińskiego słowa novem - dziewięć. Oznacza ona więc dziewięć dni modlitwy.

  Nowenna to nabożeństwo w liturgii katolickiej lub prywatna modlitwa, które odprawia i odmawia się przez dziewięć kolejnych dni, zazwyczaj poprzedzające większe święto lub uroczystości religijną, np. nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, zaczynająca się w Wielki Piątek. Nowenna może być też odprawiana przez 9 dni, tygodni lub lat.


 • modlitwy

  Różaniec

  Różaniec (z łac. rosarium, ogród różany) jest modlitwą chrześcijańską, pierwotnie znaną pod nazwą Psałterz Najświętszej Maryi Panny i kultywowaną od czasów średniowiecznych w tradycji katolickiej, oraz obdarzoną przez Kościół szczególnym znaczeniem duchowym i błogosławieństwem.

  Pełna Modlitwa Różańcowa składa się z czterech części (Radosna,Świetlista,Bolesna,Chwalebna) - czyli czterech całych fizycznych różańców ! Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju strzeszczenie Ewangelii i składa się z czterech części opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwy różańcowe

Modlitwy które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca.


Wierzę w Boga: Wierzę w Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen

Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Wieczny odpoczynek: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. I niechaj ich dusze i wszystkie dusze wiernych zmarłych, z pomocą łaski Bożej odpoczywają w pokoju. Amen.

Tajemnice Różańca Świętego

Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryji. Wyróżniamy 20 tajemnic różańca, które dodatkowo podzielone są na 4 grupy: Tajemnice Radosne, Tajemnice Światła, Tajemnice Bolesne i Tajemnice Chwalebne.


Tajemnice powinno się odmawiać następująco

 • poniedziałek (tajemnice radosne)
 • wtorek (tajemnice bolesne)
 • środa (tajemnice chwalebne)
 • czwartek (tajemnice światła)
 • piątek (tajemnice bolesne)
 • sobota (tajemnice radosne)
 • niedziela (tajemnice chwalebne)

Jak odmawiać Różaniec


 • modlitwy
  • 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga.
  • 2. Odmawiamy Ojcze nasz.
  • 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary, druga za pogłebienie nadzieji, trzecia za pogłębienie miłości. Dobrze wypowiadać słowa: modlitwa za pogłębienie (wiary, nadzieji, miłości)
  • 4. Na przerwie odmawiamy Chwała Ojcu, następnie O mój Jezu, później wykonujemy zapowiedź pierwszej tajemnicy.
  • 5. Teraz odmawiamy Ojcze nasz
  • 6. Pozycję szóstą reprezentuje 10 paciorków na każdym z paciorków odmawiamy Zrowaś Maryjo.)
  • 7. Po odmówieniu dziesiątki przechodzimy do przerwy, na przerwie odmawiamy dwie modlitwy: Chwała Ojcu i O mój Jezu następnie wykonujemy zapowiedź kolejnej tejemnicy.
  • 8. Na pozycji ósmej odmawiamy Ojcze nasz. Potem przechodzimy do punktu 6
  • 9. Na zakończenie na medaliku należy odmówić Pod Twoją obronę oraz można dodać Wieczny odpoczynek.

 • modlitwy

  Modlitwy inne

  Ten, kto się modli, nigdy nie traci nadziei, nawet gdyby się znalazł w sytuacjach trudnych czy wręcz po ludzku rozpaczliwych (Benedykt XVI)

Przepraszamy! Serwis w trakcie budowy.

"Nie trzeba wielu słów aby Mi się przypodobać - wystarczy, że Mnie bardzo kochasz.
Mów do Mnie, jak gdybyś rozmawiał ze swoim przyjacielem..."