Rada parafialna

 Kontakt

parafia

Parafia Rzeplin

parafia

Parafia Karwiany

 Rada parafialna

Świeccy zawsze odgrywali dużą rolę w Kościele, ale w XX w. w sposób szczególny zaczęto na nowo podejmować problem odpowiedzialności ludzi świeckich za posłannictwo Kościoła.
Kościół żyje i działa w gwałtownie zmieniającym się świecie, dlatego należy poszukiwać nowych form działalności duszpasterskiej, także przy udziale świeckich

Zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II, wskazaniami Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu oraz zalecenia Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, w parafii może być powołana Rada Parafialna, jako organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.

W swoich założeniach, Rada Parafialna ma służyć temu, aby praktykujący wierni byli świadomi swej przynależności do wspólnoty parafialnej, aby czuli się współgospodarzami parafii i czuli się za nią odpowiedzialni.

Rada Parafialna ma podwójne fundamentalne znaczenie: z jednej strony jest symbolicznym obrazem braterstwa i wspólnoty Kościoła parafialnego, a z drugiej strony stanowi narzędzie wspólnych decyzji duszpasterskich, gdzie funkcję najważniejszą - decyzyjną zarezerwowano dla księdza proboszcza.

Rada Parafialna jest wiec gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego kan.536 par.2) i swoją działalnością obejmuje całość życia parafialnego niosąc pomoc w wypełnianiu misji kościoła.

Rada Parafialna to grupa dojrzałych osób, żyjąca zgodnie z nauką Kościoła, czująca wspólnotę parafialną, która winna podejmować takie działania, aby pobudzić w pozostałych parafianach współodpowiedzialność za parafię

Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej oraz niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej.

W skład Rady Parafialnej wchodzą:
a) proboszcz i jego współpracownik
b) przedstawiciel katechetek świeckich,
c) przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii,
d) przedstawiciele katolików świeckich

 Członkowie Rady Parafialnej

radaparafialna

ks. Mieczysław Michajluk

Kazimierz Ciechanowicz

Jan Gawlik

Irena Kita

Katarzyna Kosińska

Miłosz Szczurowski

Helena Ławicka

Krystyna Organa

Anna Szemet

Gabriela Turowska

Waldemar Wójcik

"Kościół... nie żyje w pełni ani też nie jest doskonałym znakiem Chrystusa wśród ludzi, jeżeli wraz z hierarchią nie istnieje i nie pracuje autentyczny laikat"

"Ad gentes divinitus nr 21"